Σε συνεργασία με μια ομάδα ειδικών σε θέματα διατροφής και φαρμακευτικών προϊόντων, η Advanced Nutrition Programme™ παράγει συμπληρώματα που λειτουργούν σε αποτελεσματικές, ασφαλείς και νόμιμες δόσεις που αποφέρουν αποτελέσματα. Παράγουμε μόνο συμπληρώματα που έχουν επικυρωθεί από την επιστήμη και αποδίδουν πραγματικά. Τα συμπληρώματά μας βασίζονται σε σοβαρές επιστημονικές έρευνες και επιπλέον υποβάλλονται σε μια αυστηρή διαδικασία δοκιμών από την ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης στο Skin Health Centre μας. Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων μας στην ευρωστία του δέρματος και μια σειρά επιπλέον παραμέτρους χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό Courage + Khazak.

Μάθετε περισσότερα για τις κλινικές μελέτες των Skin Complete, Skin Moisture Lock™, Skin Omegas+Skin Youth Biome™ και το Skin Clear Biome™ .