Μεταφορικά

Η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα στους πελάτες εντός 2-3 εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της καταχώρισης της παραγγελίας τους, μέσω της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία, εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως άλλος τρόπος αποστολής με επιβάρυνση του πελάτη-χρήστη. Η Εταιρεία γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία. Ο παραλήπτης οφείλει να ευρίσκεται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων εντός του προσυμφωνημένου ωραρίου, άλλως το προϊόν θα επιστρέφεται στις αποθήκες της Εταιρείας ή της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας, και θα επακολουθεί συνεννόηση για την εκ νέου αποστολή, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο. Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο.

Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει:

  • Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση
  • Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών
  • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας
  • Σε δυσπρόσιτες περιοχές

Το κόστος παράδοσης των προϊόντων εντός της Ελληνικής Επικράτειας:

  • Για αγορές κάτω των 49€ (ευρώ) είναι 4€ (ευρώ) εντός και εκτός Αθηνών
  • Για αγορές άνω των 49€ (ευρώ) το κόστος αποστολής καλύπτεται από την Εταιρεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις αγορές από την www.advancednutritionprogramme.gr δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για πληρωμή με αντικαταβολή!

Πολιτική Επιστροφών & Αλλαγών

Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση)

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή ή να ακυρώσει τη συναλλαγή πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η Εταιρεία θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας μόνο εφόσον το αγορασθέν προϊόν/τα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυμεταφοράς (courier) για παράδοση στον πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυμεταφοράς, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εταιρεία στη διεύθυνση [email protected], ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.

Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που πωλούνταν με έκπτωση κατά τη στιγμή της αγοράς.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα πληρωμή (για την πληρωμή της διαφοράς). Το e-mail θα περιέχει σύνδεσμο στην ιστοσελίδα πληρωμών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω της οποίας ο πελάτης θα εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τους όρους κατωτέρω. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η Εταιρεία θα πιστώσει στον πελάτη τη διαφορά, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Κάθε αίτημα για αλλαγή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται στην Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών  ημερών από την παραλαβή του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητα και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε τα προϊόντα να υπαναχωρήσει από την πώληση και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί το προϊόν που αγόρασε, να το επιστρέψει και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση).

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης ένα έντυπο όπου ξεκάθαρα θα αποτυπώνεται το αίτημά του και μπορεί να το στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω [email protected]. Η Εταιρεία θα σας αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος υπαναχώρησης.